Undertråd

undertrådAntologien til årets studentar ved akademiet er i trykken. Undertråd, som tittelen lyder, blir ifølgje redaksjonen ei merkeleg og mangslungen utgjeving. Her er Studvests intervju med tre av forfattarane!