Svar etter opptak

Søknadane til vårt neste årsstudium må vere poststempla seinast 19. april. Me har aske- og flyproblematikken i mente og tek høgd for at postgangen kan vere treg. Me satsar på å sende ut svar etter opptak til alle søkjarar i slutten av mai, veke 20 eller 21.