SKA-studentar ikkje redde for Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLFI dag klokka 17:00 eller 23:00 kan de høyre SKA-studentane Eivor Mæland og Aina Villanger snakke om Virginia Woolfs roman Til fyret.   Programmet heiter Bok i p2.