Søknadsfrist responskurs

Frist for å postleggje søknad til responskurs med Tormod Haugland 27. og 28. mars! Meir om kurset her.