Kontortid i sommar

I sommar held kontoret ope på Skrivekunstakademiet ut juni (måndagar og fredagar). I juli held me stengt, men startar på att i august.