Temakveld

Odd Wilhelm Surén sirklar inn romanens agenda.

«Den litteraturen som kalles triviallitteratur, kjennetegnes blant annet ved at den, paradoksalt nok, skyr det trivielle. Den har det ekstraordinære og usannsynlige som tema og arena, og kommer i så måte nærmere novellen og til en viss grad dramaet enn romanen. Novellens domene er jo  nettopp unntaket, der romanens er regelen, og dramaet synes også å ha en affinitet til unntaket, som begrunnelse for sin eksistens.»

I tillegg til denne innsirklinga av romanens agenda, vil Surén greie ut om kva det vil seie å lese som eit barn, samt poengtere at romanen er den einaste skjønnlitterære sjangren som har lov til å vere kjedeleg.

Kom og lytt til Surén i Skrivekunstakademiet sine lokale på Verftet!