Søknadsfrist responskurs

Siste dag for å sende inn tekst for opptak til responskurs med Tormod Haugland.

Informasjon om kurset og korleis du søkjer, finn du her