Søknadsfrist for årsstudiet

Søknaden for Årskurset i skapande skriving må du postlegge seinast denne dagen!

Detaljar om korleis du søkjer, samt nedlastbart søknadsskjema finn du her.