Bragepris

image_mini

Vi gratulerer Øyvind dobbelt: fyrst for Brageprisen, så for nominasjonen til Nordisk Råds Litteraturpris!

Undervisningsleiar Rimbereid uttalte at han «måtte setje seg», då beskjeden kom om at han var Nordisk Råds-nominert.

Brageprisen i «åpen klasse», som i år var poesi, fekk han for si nyaste diktsamling, Herbarium verftet2