Studentar

Studentar ved Skrivekunstakademiet 16/17:

Priya Bains, Eirik Smiset Røkkum, Ingrid Lorentzen, Marie Meulman, Sturla Sumarlida Larsen, Helene Hovden Hareide, Inger Størseth Haarr, Svanhild Amdal Telnes, Karoline Marie Brændjord, Mats Sørsdal Gravningsbråten, May Therese Vorland, Jonas Kroken Sævereide.

Liste over tidlegare års studentar ved årskurset ser du her.