God sommar!

Skrivekunstakademiet ønskjer alle tidlegare og kommande studentar, vener og kjenningar ein riktig god sommar! Kontoret blir stengd i juli, men e-post vil bli sjekka sporadisk. Om noko er viktig og det hastar, ring oss på tlf. 97964434._NI32175

Komande studentar ved Skrivekunstakademiet

Endeleg er opptaket til Årsstudium i skapande skriving gjort, og me gler oss til å ønskje velkomen tolv nye studentar til hausten. Dei nye studentane er: Marte Antonesen, Kajsa Mia Balk-Møller, Rebecca Fosse, Are August Flannagan Furubotn, Daniel Gunstveit, Elise Marie Strand Hagen, Ellen Løvhaug Harrison, Idunn Blom Krossøy, Maud Heløe von der Lippe, Elise Gjersvoll Osland, Tor Cappelen Rivlin og Mathilde Øverland. Det same gjeld opptaket til Påbyggingskurs i skapande skriving, der desse seks har fått plass frå hausten av: Eivind Aalen Øi, Laura Schøler, Sidsel Welden, Mads Skram Lerø, Hedda Rosenborg og Anna With. Me gler oss til å sjå dykk alle!

 

Ledig stilling som skrivelærar

Frå 1. august 2019 søkjer vi etter skrivelærar

Vi søkjer etter ein skjønnlitterær forfattar, gjerne med litteraturteoretisk utdanning og med røynsle frå skriveundervisning. Stillinga er ei fast deltidsstilling på 25%, og vil høve godt i kombinasjon med eigen skjønnlitterær praksis. Undervisninga vil vere delt inn i fleire kortare periodar, der tekstverkstad med lesing og respons, og meir teoretisk undervisning vil inngå. Stillinga inkluderer også eit fast tal møtedagar, og det vil såleis vere ei føremon med bustad i bergensområdet. Løn etter avtale. Kvinner vert oppmoda til å søkje.

For nærare opplysning, kontakt akademileiar Øyunn Viken, tlf. 55 23 04 50/41 20 68 57 eller oyunn@skrivekunst.no.

Send søknaden til oyunn@skrivekunst.no

Søknadsfrist: 3. juni 2019

 

Temakveld med Katrine Heiberg

OBSOBSOBS: FLYTTA TIL ALVER, LITTERATURHUSET!

HeibergSkrivekunstakademiet inviterer til temakveld med Katrine Heiberg. Ho debuterte i 2018 med diktsamlinga Det gule bladet, den svarte pupillen, (Kolon), som ho fekk mykje merksemd for – «et friskt pust i samtidspoesien», skreiv Aftenposten, «en overbevisende debut», skreiv VG, og forlaget sjølv skriv at dikta gjennomgåande reflekterer «over hvor frie vi egentlig er når vi trer inn i språket eller velger en livsvei.»

Heiberg har gått på årsstudiet og påbyggingskurs på Skrivekunstakademiet, ho er litteraturkritikar i Morgenbladet, og vi har invitert henne til å snakke om arbeidet med debutsamlinga – og lese frå henne. Kva er det med diktforma som gjer at det er hennar form?

Temakvelden er gratis og open for publikum. Vi byrjar i Alver på Litteraturhuset
klokka 19.00. Vel møtt!


http://www.kolonforlag.no/authors/details/92

Sommarkurs 2020

I veke 26 (25.-28. juni) arrangerer Skrivekunstakademiet sommarkurs, og vi er glade for å kunne annonsere ein av årets kursleiarar alt no, nemleg Lars Svisdal. Meir informasjon om kurset vil bli lagt ut etter kvart som detaljane fell på plass.

Sommerkurset går over fire dagar og passar for deg som ynskjer å kome i gang med skriving for alvor, eller få eit kick til å kome vidare. Og ikkje minst, møte andre som òg interesserer seg for skriving og har eit ønskje om å utvikle seg litterært.

Kurset blir halde i Skrivekunstakademiets lokaler på Verftet. Det går over fire dagar, frå torsdag 25. juni til søndag 28. juni. Søknadsfrist 2. juni. Kursavgift: 4000,-.

Du søkjer med fem til sju sider sjølvskriven tekst av skjønnlitterær karakter, og det er desse sidene det i hovudsak vil bli arbeidd med på kurset. Det er derfor viktig at deltakarane er førebudde på at alle les kvarandre sine tekstar, og at ein har lese tekstane før kursstart. Søknaden sender du til post@skrivekunst.no (send helst teksten som pdf). Legg ved kontaktinformasjon om deg sjølv: e-postadresse, telefonnummer og postadresse. Vi tek inn inntil 12 søkjarar.