Ledig stilling som skrivelærar

Frå 1. august 2019 søkjer vi etter skrivelærar

Vi søkjer etter ein skjønnlitterær forfattar, gjerne med litteraturteoretisk utdanning og med røynsle frå skriveundervisning. Stillinga er ei fast deltidsstilling på 25%, og vil høve godt i kombinasjon med eigen skjønnlitterær praksis. Undervisninga vil vere delt inn i fleire kortare periodar, der tekstverkstad med lesing og respons, og meir teoretisk undervisning vil inngå. Stillinga inkluderer også eit fast tal møtedagar, og det vil såleis vere ei føremon med bustad i bergensområdet. Løn etter avtale. Kvinner vert oppmoda til å søkje.

For nærare opplysning, kontakt akademileiar Øyunn Viken, tlf. 55 23 04 50/41 20 68 57 eller oyunn@skrivekunst.no.

Send søknaden til oyunn@skrivekunst.no

Søknadsfrist: 3. juni 2019

 

Temakveld med Katrine Heiberg

OBSOBSOBS: FLYTTA TIL ALVER, LITTERATURHUSET!

HeibergSkrivekunstakademiet inviterer til temakveld med Katrine Heiberg. Ho debuterte i 2018 med diktsamlinga Det gule bladet, den svarte pupillen, (Kolon), som ho fekk mykje merksemd for – «et friskt pust i samtidspoesien», skreiv Aftenposten, «en overbevisende debut», skreiv VG, og forlaget sjølv skriv at dikta gjennomgåande reflekterer «over hvor frie vi egentlig er når vi trer inn i språket eller velger en livsvei.»

Heiberg har gått på årsstudiet og påbyggingskurs på Skrivekunstakademiet, ho er litteraturkritikar i Morgenbladet, og vi har invitert henne til å snakke om arbeidet med debutsamlinga – og lese frå henne. Kva er det med diktforma som gjer at det er hennar form?

Temakvelden er gratis og open for publikum. Vi byrjar i Alver på Litteraturhuset
klokka 19.00. Vel møtt!


http://www.kolonforlag.no/authors/details/92

Sommarkurs med Eli Fossdal Vaage og Erlend Nødtvedt

Eli Fossdal Vaage

Erlend O. NodtvedtI veke 26 (24.-27. juni) arrangerer Skrivekunstakademiet sommarkurs, og vi er glade for å annonsere at årets kursledarar er Eli Fossdal Vaage og Erlend Nødtvedt.

Sommerkurset går over fire dagar og passar for deg som ynskjer å kome i gang med skriving for alvor, eller få eit kick til å kome vidare. Og ikkje minst, møte andre som òg interesserer seg for skriving og har eit ønskje om å utvikle seg litterært.

Kurset blir halde i Skrivekunstakademiets lokaler på Verftet. Det går over fire dagar, frå måndag 24. juni til torsdag 27. juni. Søknadsfrist 3. juni. Kursavgift: 4000,-.

Du søkjer med fem til sju sider sjølvskriven tekst av skjønnlitterær karakter, og det er desse sidene det i hovudsak vil bli arbeidd med på kurset. Det er derfor viktig at deltakarane er førebudde på at alle les kvarandre sine tekstar, og at ein har lese tekstane før kursstart. Søknaden sender du til post@skrivekunst.no (send helst teksten som pdf). Legg ved kontaktinformasjon om deg sjølv: e-postadresse, telefonnummer og postadresse. Vi tek inn inntil 12 søkjarar.

Ledig stilling som undervisningleiar

Vi søkjer etter ein person med skrivekunstnarisk erfaring som vil få hovudansvar for

  • Utdanningas faglege innhald og utvikling
  • Semesterplanar og eksamensgjennomføring
  • Undervisning, rettleiing og oppfølging av studentane

 

Skrivelærararbeidet er stillingas mest omfattande del. Søkjarar bør ha solid skrivekunstnarisk erfaring og relevant erfaring med så vel rettleing av kunstneriske prosesser som oppbygging av undervisningsprogram, i tillegg til god kjennskap både til utdannings- og kunst- og kulturfeltet. Søkjarar skal ha relevant kunstnarisk kompetanse, og Skrivekunstakademiet kan sørgje for kompetansevurdering etter “Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger”.

At søkjar er spesielt eigna til jobben vil også tilleggast stor vekt. Det inneber gode samarbeids-, kommunikasjons- og gjennomføringsevner.

Løn etter avtale. Skrivekunstakademiet har eige løns- og stillingssystem, og obligatorisk tenestepensjon på 4%.

Informasjon om stillinga kan ein få hos akademileiar Øyunn Viken, oyunn@skrivekunst.no, telefon 55230450/41206857

Søknadsfrist: 15. april 2019.

Søknaden skal innehalde CV med oversyn over relevant kompetanse og kunstnarisk virke samt kontaktinformasjon til minst to referansar. Ønska oppstartdato: 1. august 2019.

 

Temakveld med Eivind Riise-Hauge

Eivind Riise HaugeEivind Riise Hauge er forfattar, dramatikar og sjakk-kommentator. Han har vore student ved Skrivekunstakademiet, debuterte i 2010 med novellesamlinga «Viktor Tukmakovs siste vinter» og har sidan gjeve ut seks bøker i ulike sjangrar, mellom anna ein roman, tre novellesamlingar og ei bok om sjakk. Han er no aktuell med skodespelet «Rop!» Han kjem til oss for å snakke om forfattarskap og skrivepraksis — om novelleskriving spesielt og heilt sikkert litt om sjakk.
Gratis og ope for alle. Vel møtt!